Tentro-

Konfirmasjonsopplegget TENTRO i Indre Østfold Hva er Tentro og hvem er det for? Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge. Det er åpent for alle uavhengig av menighetstilhørighet, så uansett hvem du er; du er hjertelig velkommen. Målet med Tentro er å skape en arena hvor man kan koble store tema som Gud, livet og evigheten med våre hverdager, i tillegg til at det selvsagt også er mye sosialt, gøy og spennende som skjer.

Hvordan blir Tentro-året i Indre Østfold 2019/2020?

Som konfirmant kan du vente deg:

  • Nye venner
  • Spennende samlinger om tema som er aktuelle for deg
  • Å få være tett på et voksende ungdomsmiljø
  • Å få se nye sider av kirken
  • Ledere som vil bli kjent med deg
  • Morsomme turer

Tentrosamlinger annenhver fredag, med spennende undervisning, gode samtaler og overraskelser. Undervisningen tar for seg grunnleggende temaer om Gud, Jesus, Bibelen og hva det vil si å være en kristen.

Turer: Vi starter året med en overnattingstur for å bli bedre kjent med hverandre. På vårparten dra vi på tentroleir sammen med andre tentrogrupper i Østfold Degernes leirsted Gudstjenester på søndag: Vi er en del av en stor kirke, og vi deltar på ulike måter gjennom året på søndagsgudstjenestene. Høytidsdagen 2020 vil være den første helgen i mai. Pris: 2.000 kr (inkl alle turer)

Kontakt info@filadelfiamysen.no for mer informasjon.

Kontakt oss

Filadelfiakirken Mysen
Løvetannveien 1
1850 Mysen

Postboks 46
1851 Mysen

Org.nr: 975 479 668

Tel: 920 45 171

 
Powered by Cornerstone