Tentro-

Konfirmant? Tentro Indre Østfold er et samarbeid mellom flere frikirker i Indre Østfold. Kontaktpersoner Tom Juvy Fagerlie tlf. 47254541
Tentro-

 

Hvordan blir Tentro-året i Indre Østfold 2020/2021?

Som konfirmant kan du vente deg:

  • Nye venner
  • Spennende samlinger om tema som er aktuelle for deg
  • Å få være tett på et voksende ungdomsmiljø
  • Å få se nye sider av kirken
  • Ledere som vil bli kjent med deg
  • Morsomme turer

Tentrosamlinger annenhver fredag, med spennende undervisning, gode samtaler og overraskelser. Undervisningen tar for seg grunnleggende temaer om Gud, Jesus, Bibelen og hva det vil si å være en kristen.

Turer(Vi følger kommunenes anbefalinger mht smittevern) : Vi starter året med en overnattingstur for å bli bedre kjent med hverandre. På vårparten dra vi på tentroleir sammen med andre tentrogrupper i Østfold Degernes leirsted Gudstjenester på søndag: Vi er en del av en stor kirke, og vi deltar på ulike måter gjennom året på søndagsgudstjenestene. Høytidsdagen 2021 vil være den siste helgen i mai. Pris: 2.000 kr (inkl alle turer)

Tentro Indre Østfold er et samarbeid mellom flere frikirker i Indre Østfold.

Kontaktpersoner Tom Juvy Fagerlie tlf. 47254541

Smittevern ivaretas😊

Hva er Tentro?

Tentro, er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som kan velges i stedet for kirkelig eller borgerlig konfirmasjon. Dette er et nasjonalt undervisningsopplegg, og alle kirker som tilbyr dette, har vært igjennom et lederkurs.

Tentro ønsker å tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro. Undervisningsformen er derfor lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser.

Tentro har en tydelig kristen profil som er bygget på den kristne lære. Det vil være ulike temaer for samlingene hvor du som leder får et ferdig opplegg. Vårt ønske er også at ungdommene selv skal få prege samlingene. Det kan være ting de lurer på, eller noe de opplever i sin hverdag. Det skal være rom for tro, tvil og spørsmål. De store spørsmålene om Gud, og hvordan vi kan leve våre liv som kristne. Noen av temaene som tas opp i løpet av et år er: Hvem er Gud? Hvordan levde Jesus her på jorden? Bønn og bibel. Selvbilde og identitet.

Å velge frikirkelig konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelser i forhold til menigheten som arrangerer konfirmasjonsundervisningen. Deltakeren trenger ikke å ha medlemskap i en frikirkelig menighet eller tilhøre en kristen sammenheng. Dette er åpent for alle. Vi bekrefter ikke barnedåp, men gir heller tenåringene et solid grunnlag for å ta egne valg. Derfor stilles det ingen krav om å være døpt eller la seg døpe.

Kontakt oss

Filadelfiakirken Mysen
Løvetannveien 1
1850 Mysen

Postboks 46
1851 Mysen

Org.nr: 975 479 668

Tel: 90 98 33 82 Pastor Marius Nicolaisen

 
Powered by Cornerstone